فستیوال اروپایی Eurofestival در مونتریال

648

اولدپورت مونتریال امسال نیز میزبان فستیوال اروپایی Eurofestival هست. در این فستیوال بازدیدکنندگان میتوانند با فرهنگ کشورهای مختلف اروپایی و برخی سنت های حسنه و ناحسنه! آنها آشنا شوند. رقص، نمایش های خیابانی، صنایع دستی، غذا و شراب و نوشیدنی های رنگارنگ، کارگاه های آموزشی و کنسرت های روباز موسیقی برای همه اعضای خانواده. ورود برای همگان آزاد و رایگان می باشد.
روزهای برگزاری: 10، 11 و 12 ژون
اطلاعات بیشتر در سایت رسمی رویداد: http://www.eurofestmontreal.com