شما شبیه به کدام شخصیت مشهور هستید

441

تکنولوژی تشخیص چهره مایکروسافت یک بار دیگر به کمک دنیای سرگرمی آمده تا هر یک از ما بدانیم شبیه به کدام چهره معروف هستیم. من به شخصه چند بار امتحان کردم و هر بار شبیه به یکی شدم! اما جالب بود و تلاش خوبی بود مایکروسافت عزیز.
شما هم امتحان کنید و همینجا بقیه دوستان رو در جریان بگذارید.