زندگی، علی عظیمی

48

زندگی، جدیدترین اثر “علی عظیمی”
ویدیو موزیک بسیار زیبا با حضور هنرمندان ارزشمند ایرانی
با شعری ماندگار از هوشنگ ابتهاج (سایه)